Moramo se složiti kako je stanovnicima mora, voda, ono što je nama na kopnu zrak, svaki oblik ljudske aktivnosti, a ako je ista vezana za crpljenje ili korištenje fosilnih goriva, našim kretanjem po moru i ispod mora, čini nepopravljivu štetu živom morskom svijetu, a samim time i nama kao najvećim crpiteljima morskih bogatstava i to s aktivnošću na koju ne bi nikada pomislili, a to je stvaranjem buke, da buka u moru ubija more.

Već jako dugo vremena koristimo uređaje za crpljenje nafte i plina, snažne i manje snažne brodske motore, motori brzih morskih jurilica, sonari i mnoštvo druge tehnologije ometaju cijeli živi podvodni morski svijet, kitove, dupine, sve vrste riba, školjaka pa čak i planktone kao osnovu i najbitniju kariku cijelog prehrambenog lanca u moru.

I cijela ta nevolja događa se moru zbog razloga koji nam se ne čini kao nešto što bi moglo uopće smetati živom morskom svijetu, da, na žalost buka koju stvaramo s raznim strojevima i uređajima polako ali sigurno ubija mora.

Svatko tko je bar jednom na nekom tihom mjestu gdje nema plovila i drugih izvora buke zaronio u plavetnilo mora, zna kako je more prvenstveno jedan prelijepi tihi svijet, u njemu nema buke, sve odiše mirom i spokojem i samo tako možete shvatiti činjenicu kako buci u moru nema mjesta, ali ipak mi ljudi jako bučimo, tehnologija nas je skroz preuzela i ne znamo živjeti bez stvaranja buke gdje god se našli, pa tako i na i u moru.
buka u moru

Kako možemo ograničiti štetu buke u moru?

Teško da na neki brzi način možemo djelovati na naftne kompanije da zaustave crpljenje fosilnih energenta iz mora, ali sigurno možemo i dalje uporno širiti saznanje o štetnosti takvog crpljenja energenta iz mora s nadom da će sve veći broj ljudi postizati svjesnost o neodrživosti takvog načina života, a samim time utjecati na naftne kompanije.

Načini koji nam se nude kao brzi u realizaciji smanjenja buke u moru kreću od nas samih, svaki vlasnik plovila bi trebao znati kako njegovo plovilo koje se kreće velikom brzinom i koristi maksimalnu snagu na taj način stvara i maksimalnu buku, znači za početak je potrebno potpuno svjesno ograničiti korištenje maksimalne snage plovila, zabraniti jurnjavu s gliserima, raznim jetovima ili im dati točne ture na kojima bi korištenje maksimalne snage i brzine bilo dozvoljeno.

Činjenica je kako na otvorenom moru ne postoji ograničenje brzine i to je veliki problem, na kopnu je brzina prometovanja ograničena i svako prekoračenje se kažnjava, jedino što treba tražiti je da se brzina kretanja na moru ograniči u skladu sa zakonom i prethodnim konzultacijama sa znanstvenicima koji bi dali smjernice za održivo kretanje na zadovoljstvo ljudi i mora.

I zato neka jedina buka u moru i na moru bude buka koju stvara more samo…

Facebook komentari

komentara