Skulpture od pijeska
Sand City – najveći tematski park skulptura od pijeska na svijetu
9. rujna 2019.
Shiprock
Shiprock – krilata stijena Navajo naroda
13. rujna 2019.