Ekspedicija 7 milja: Duga plovidba Mediteranom

Kosi toranj
Kosi toranj u Pisi
22. listopada 2017.
čaj
Čaj napitak za pranje tijela iznutra
24. listopada 2017.