Ekspedicija 7 milja: Nastavak Portugala i najveća svađa

nahanni rijeka
Tajanstvena rijeka Nahanni
14. siječnja 2018.
Planina
Osnovne informacije o ledenjacima za planinare
16. siječnja 2018.