Ekspedicija 7 milja: Prijelaz iz Španjolske u Portugal