Ekspedicija 7 milja: Vrata Sahare

Sognefjord
Sognefjord u Norveškoj
12. studenoga 2017.
jabuke
Jabuke i pesticidi
14. studenoga 2017.