Ekspedicija 7 milja: Vrijeme sivih boja

Satovi
Potrošeno ne-vrijeme
13. kolovoza 2017.
Maslina
Maslina je voće
15. kolovoza 2017.