Ekspedicija 7 milja
Ekspedicija 7 milja: Vrata Sahare
13. studenoga 2017.
Čagalj
Obični ili zlatni čagalj
15. studenoga 2017.