Oscar Piljek
Početak inicijacije
10. kolovoza 2018.
meduza Cotylorhiza tuberculata
Meduza cotylorhiza tuberculata
14. kolovoza 2018.