Oko nastanka hrvatskog naziva za klokana, klokan, odnosno u vezi njegova imena kengur koje vodi porijeklo od aboridžinskog jezika Guugu Yimidhirr od riječi gangurru, odnoseći se na sivog klokana nastala je zgodna priča. Navodno je Kapetan James Cook, stigavši na istočnu obalu Australije točnije našavši se 4. kolovoza 1770. godine na obalama rijeke Endevur ugledao neobičnu životinju koja je skakala na stražnjim nogama, a u otvoru na trbuhu nosila je mladunca.

Upitavši starosjedioca pokazujući prstom prema klokanu kako se zove ta životinja, Aboridžin mu je ne razumjevši ništa od postavljenog pitanja odgovorio, kenguru, što na domorodačkom jeziku znači „Ja vas ne razumijem“.

Tako je od jezičnog nesporazuma nastao naziv za ovu iznimnu životinju, danas u engleskom jeziku imamo kangaroo u njemačkom känguruh, a u talijanskom canguro, a i velika većina ostalih svjetskih jezika koristi ovu izvornu varijantu.

Kako je taj australski tobolčar došao u hrvatski jezik pod nazivom klokan? Skokovi koje koriste klokani dao mu je ime u hrvatskom, češkom i slovačkom jeziku, pretpostavka je da je korijen riječi skokan.

I tako smo u hrvatskom jeziku dobili klokana od skokana…

klokanFotografija ženke sivog klokana s mladuncem: Taken

U nastavku još malo informacija o klokanima…

Klokan ima dva načina kretanja, ovisno o brzini koju žele postići. Kod veće brzine, skaču samo stražnjim nogama, a rep ostaje u zraku i služi održavanju ravnoteže. Tako dosižu brzinu od 50 km/h, a ovakvi skokovi kod velikih vrsta često dosižu dužinu i do 9 m.

Kad se polako kreću, klokani se koriste s “pet udova”: dok se oslanja na prednje noge i rep, povlači stražnje prema naprijed; kad se osloni na njih, prednje noge i rep pomiče prema naprijed. Skokovi su kod velikih brzina vrlo efikasan način kretanja.

Zahvaljujući vrlo elastičnim trakama mišića, mogu bez veće potrošnje energije brzo napredovati, što je u suhoj klimi i ponekad škrtoj raspoloživoj hrani vrlo značajno. Pri maloj brzini njihov način kretanja ima značajno veću potrošnju energije. Klokani se ne mogu kretati unatrag.

Vrsta klokana penjaša ne skače, ali su se jako dobro prilagodili penjanju po drveću. U nastavku možete pogledati fotografiju klokana penjaša.

klokan penjašFoto klokana penjaša: Wikipedia

Facebook komentari

komentara