Komovi spadaju među najljepše i  najimpresivnije planine Crne Gore čiji se vrhovi uzdižu do 2500 metara nadmorske visine i kao takve predstavljaju veliki izazov za planinare.

Po geološkom sastavu Komovi pripadaju mlađem nabranom vapnenačkom gorju koje se smjestilo između rijeka Lima, Tare i Drčke.

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – Panorama Komova

Vrhovi Komova nekada su bili šiljati, ali su ih erozije vremenom zaoblile stvarajući oko njih ogromne taloge sipara, među najvećima na Balkanu.

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – Kučki i Ljevoriječki Kom

Kom Kučki najviši je vrh (2487 m), za njim slijede Kom Ljevoriječki (2469 m) i Kom Vasojevićki (2460 m). Uz Kučki Kom grebenom je spojen samo 4 metara niži Srednji Kom.

Među Komovima smjestili su se i vrhovi Bavan (2252 m) sa strmim tornjevima i dugim siparima koji se obrušavaju u dolinu, zatim Rogamski vrh, Suvovrh i vrh Štavna. U davnoj prošlosti ledenjaci su formirali dolinu Međukomlje koja se prostire između visokih Komova.

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – Vasojevićki Kom

Nekada je u prošlosti ovdje bio jedan Kom, ali 1878. godine plemenskom podjelom pašnjaka razdjeljeni su na Kučki, Vasojevićki i Ljevoriječki Kom pa su i najviši vrhovi po njima dobili ime.

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – Kom Ljevoriječki

Usponi na Komove su izuzetno zahtjevni i atraktivni, što zbog opasnog i nestabilnog terena prekrivenog siparom, pokretnim pločama i konstantnoj izloženosti odronjavanjima, a što zbog izloženosti naglim vremenskim promjenama i čestim udarima gromova na tim vrhovima.

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – Komovi

Komovi se ističu bogatstvom biljnog svijeta koji je tijekom lipnja u punom cvatu iako su sami vrhovi gole stijene.  

Ovdje su se razvile jedinstvene endemične vrste među kojima se ističu Pančićev odoljen, Valerijana bertiscea, Kernerov žuti mak, Silene macrantha i Androsace mathildae.

Bogatstvo šuma (bor, jela, smreka, hrast, bukva, javor, jasen, omorika) i divljači (vuk, medvjed, divokoza, srna, divlja svinja) čini područje komova izuzetno vrijednim.

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – Komovi i Eko katun Štavna

Na okolnim visoravnima nalaze se mnogobrojni katuni. Katuni su tradicionalna stočarska naselja, a riječ katun je romanskog porijekla. U Istri osam sela koja su se razvili iz povremenih pastirskih naselja u stalno naseljena mjesta nosi u sebi naziv katuna.

Bavan
Foto: Vlado Vujisić – Stjenovito carstvo Bavana

Postoji i kružna tura predviđena za cjelodnevni izlet koja se proteže oko 20 kilometara i prolazi podnožjem najviših vrhova Komova, te omogućuje fantastičan pogled na ove teško pristupačne vrhove. 

Komovi
Foto: Vlado Vujisić – U podnožju Koma Vasojevićkog

Želimo zahvaliti autoru fotografija Vladi Vujisiću i Visokogorcima Crne Gore, koji su nam omogućili objavljivanje ovih predivnih fotografija Komova. Njihove aktivnosti možete pratiti na službenoj web-stranici ili na facebooku.

Web: visokogorciccg.com

Fb: facebook.visokogorcicg

Facebook komentari

komentara