drveće
Norveška spašava svjetske šume
29. rujna 2018.
Povelja Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima
Ljudska prava
3. listopada 2018.