Oduvijek je tu i svi mi smo na njoj, da odlučili smo joj dati jedan od 365 dana, iako bez nje ne bi bilo niti jednog od tih dana. Pomalo zbunjujuće, dati planetu na kojemu živimo jedan jedini dan u kojemu ga se spominjemo, a i za to nam je trebala cijela vječnost, naime na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda 22. travnja proglasila je međunarodni Dan planeta Zemlje.

Prve naznake o onečišćenju okoliša su bile poziv da pomislimo kako nanosimo štetu ne samo sebi, nego cjelokupnom planetu Zemlji i svim njezinim živim bićima, na konferenciji UNESCO-a 1969. godine John McConnell prvi je put predstavio ideju obilježavanja Dana Zemlje.

Iste je godine dizajnirana Zastava Zemlje, a sam je naziv Earth day prvi put upotrijebio 21. ožujka gradonačelnik San Francisca Joseph Alioto 1969. g., u proglasu kojim je odlučeno da se u gradu i na područja San Francisca proslavi kao Dan planeta Zemlje.

U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine.

Dan planeta Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je sudjelovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih udruga usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja.

Možda će se neki od vas zapitati, kako ispravno proslaviti odnosno obilježiti Dan planeta Zemlje, evo naš prijedlog je da se isti obilježi na taj način da si date truda i pokupite barem jedan komad smeća koje nađete bilo gdje oko sebe, u gradu, na selu, na putu, u prirodi, moru, rijeci, jezeru itd. te ga propisno ostavite na za to smeće propisanom mjestu…

Neće vam biti zahvalna samo naša Zemlja, već i sve generacije koje će nastaniti planetu Zemlju nakon nas.

Dakle, učinite da vam bude sretan međunarodni Dan planeta Zemlje!

Facebook komentari

komentara