Meteora je skupina grčkih pravoslavnih manastira izgrađenih na visokim kamenim liticama koje poput stupova strše u nebo, pored grada Kalambakija u zapadnoj Tesaliji. 

Manastiri su izgrađeni na prirodnom stijenama vapnenca visokim i do 500 metara. Legenda o Meteorima kaže da je osnivača prvog samostana u Meteori, Athanasiosa Koinovitisa prvotno donio orao na ove visoke stijene.

Meteora

Pristup samostanima na vrhovima kamenih stijena bio je izvorno izuzetno težak i pogibeljan, koristile su se duge ljestve od užadi, ili velike mreže kao kabine primitivnih dizala, kojima su se prebacivali ljudi i roba do samostanskih objekata na vrhovima stijena.

Meteora
1988. godine kompleks manastira Meteora uvršten je na UNESCO-ov popis Svjetske baštine.

Ni danas nam nije poznato kada je točno osnovan prvi samostan u Meteori, ali se zna da su već od 11. stoljeća monasi-pustinjaci počeli živjeti u spiljama i umjetno isklesanim nastambama u stijenama Meteore.

Meteora

Meteora je bila skupina od čak 24 manastira. Danas ih je preostalo samo šest: Veliki Meteoron (Megalou Meteorou ili Metamorphosis), Varlam (Agios Varlaam), Sveti Stjepan (Agios Stephanos), Sveto Trojstvo (Agia Triada), Sveti Nikola Anapausas (Agios Nikolaos Anapavsas) i Rousanou (Agios Rousanou, Arsanou).

Negdje, krajem 11. stoljeća ili početkom 12. stoljeća osnovan je Skit Stagoi (mali pustinjački samostan) koji je bio smješten oko crkve Theotokos (Bogorodica), a njegovi ostatci se nalaze tu i danas.

Meteora

U 14. stoljeću dolazi do prodora otomanske vojske na prostor Grčke, te su monasi bili prisiljeni tražiti prostor koji bi im omogućio sigurnost i zaštitu.

Sigurnost su pronašli na gotovo nedostupnim  kamenim stupovima Meteore, koji su predstavljali sigurno utočište. 1334. godine došle su izbjeglice sa svete gore Atosa, a sa njima i monah Athanasios Koinovitis koji je zajedno sa svojim duhovnim ocem Gregoriosom i četrnaest drugih redovnika utemeljio samostan Metamorphosis, današnji Veliki Meteoron (Megalo Meteoron).

Nakon Metamorphosisa izgrađeno je tijekom sljedeća dva stoljeća još 23 samostana, od kojih se do danas održalo samo ovih šest spomenutih. No, Meteora je i danas samozatajno, privlačno odredište posjetiteljima iz cijeloga svijeta.

Interaktivna karta:

Facebook komentari

komentara