Na svijetu bi bilo manje svađe kad bi bilo manje riječi