Najviše točke na Zemlji nastale su sudaranjem kontinenata