Osnovne informacije o ledenjacima za planinare

Ekspedicija 7 milja
Ekspedicija 7 milja: Nastavak Portugala i najveća svađa
15. siječnja 2018.
kazalište potlačenih
Kazalište potlačenih
17. siječnja 2018.