9. studenoga 2017.

Dinara – velika fotogalerija Srećka Vukova

U doba Antike najviša hrvatska planina zvala se Adrion oros.  Njezin prepoznatljiv masiv dugačak je oko 20 kilometara, a širok oko 10 kilometara. Posebno je dojmljiv […]