26. prosinca 2017.

Steve McCurry i njegova afganistanska djevojka bez imena

Ona se sjeća trenutka fotografiranja, fotograf ju je slikao. Sjeća se ljutnje koju je tada osjećala, čovjek je bio stranac. Prije toga nikada nije fotografirana. Sve […]