9. ožujka 2019.

Sedam svjetskih čuda

Grčko osvajanje velikog dijela poznatog zapadnog svijeta omogućilo je helenističkim putnicima pristup starim civilizacijama Egipćana, Perzijanaca i Babilonaca. Impresionirani znamenitostima tih novootkrivenih zemalja, ovi su putnici […]
8. svibnja 2018.

Mogolloni

Kultura Mogollon razvila se na planinskom području između Arizone i Novog Meksika. Arheološka istraživanja navode da su Mogolloni bili u snažnoj interakciji sa Anasazima. Po njima […]