7. ožujka 2017.

Započinje sezona asparagusa

Kada kažemo da započinje sezona asparagusa mislimo na berbu divljih šparoga, iako nije jasno zbog čega je u govoru ipak pretežno nazivamo šparugom, a uporno pišemo […]