Ballova piramida

1. veljače 2017.

Ballova piramida – najviši kameni toranj na svijetu

Ballova piramida – najviši kameni toranj na svijetu izranja iz Tihog oceana, istočno od Australije. Udaljena je oko 700 kilometara od Sydneya. Ova usamljena golema hrid 550 metara strši […]