16. svibnja 2019.

Bizoni i činjenice o njima

Svaka životinja ima neke osobnosti koje fasciniraju pa tako i bizoni, sigurno da činjenica kojima “raspolažu” bizoni ima daleko više, ali za sada će ovih pet […]
23. lipnja 2018.

Nacionalni park Badlands

Nacionalni park Badlands predstavlja fascinantan krajolik usred ravnica Južne Dakote. Namreškani stjenoviti grebeni i vrhovi šibani vjetrom urezani su u reljef urušavajući se vijugavim isušenim vododerinama […]