13. veljače 2018.

Buka u moru

Moramo se složiti kako je stanovnicima mora, voda, ono što je nama na kopnu zrak, svaki oblik ljudske aktivnosti, a ako je ista vezana za crpljenje […]
31. siječnja 2018.

Iritantne komunikacijske vještine

Komunikacija kao važan aspekt razmjenjivanja informacija i socijalnog povezivanja među ljudima često se smatra temeljem međuljudskih odnosa. Tema je već podrobno analizirana, obrađena i iscrpljena. Komunikacija […]