13. kolovoza 2017.

Potrošeno ne-vrijeme

Kad čuješ riječ vrijeme na što ustvari pomisliš ? Koliko je sati ili kakvi su vremenski uvijeti ? Riječ vrijeme u našem jeziku je dvoznačna i […]