Cestovna infrastruktura

12. srpnja 2017.

Divljač na putu

Počeci urbanizacije smještaju se u 18. stoljeće, u doba industrijske revolucije koju prati nagli razvoj prometa, učestale migracije i masovne koncentracije stanovništva u gradovima. Urbana središta […]