2. kolovoza 2019.

Značajni krajobraz Kanjon Čikola

Rijeka Čikola, ukupne dužine 46 kilometara najduži je pritok Krke. Vodeni tok i kanjon rijeke Čikole u dužini od 13 kilometara, od kraja Petrova polja do […]
25. lipnja 2019.

Visovac i Visovačko jezero

Prema legendi, u gradu Kamičku, podignutom iznad klisure nad Krkom, na području Miljevaca, uz rub sela Brištane, rođen je Petar Svačić (ili Snačić). Ovdje, na vidikovcu, […]