9. listopada 2017.

Ekspedicija 7 milja: Zbogom Europo!

Danas bi trebali napokon stići do Trapania. Već pri samom polasku slijedio je 14%-tni uspon. Nakon uspona  vijugavim cesticama spustili smo se u dolinu koja ukrašavaju […]