3. lipnja 2017.

Dehidracija i hidracija

Ljeto kuca na vrata, a s njim dolaze i visoke temperature pa se shodno tome javlja vječita tema dehidracija i hidracija organizma odnosno prevenciji dehidracije. Još kao djeca […]
8. veljače 2017.

Nezgode na izletima i planinarskim pohodima

Nezgode na izletima i planinarskim pohodima najčešće se mogu izbjeći ukoliko smo dovoljno tehnički, informativno i kondicijski pripremljeni. Tada možemo zaista uživati u prirodi u skladu […]