5. travnja 2018.

Hoćeš li pustiti suze

Plakanje je nešto s čime dolazimo na svijet i s njime potvrđujemo svoju pripadnost ovom planetu, plakanje nas prati u većoj ili manjoj mjeri kroz cijeli […]
15. rujna 2017.

A sada malo o romantici…

A sada malo o romantici… Romantika je rođena iz čežnje za emocionalnim doživljajem. Romantičari doživljavaju prirodu kao bezgraničnu, uzvišenu sliku slobode i ljubavi. Romantika je ponekad […]