Europski jež

15. lipnja 2017.

I jež voli putovati

Noć je, malim koracima, njuškajući prelazi cestu jež, cestu koja se je ispriječila na njegovom putu, bljesak automobilskih svjetala je sve bliže i bliže, strašna buka, […]