19. lipnja 2019.

Jedina istinska revolucija

Jedina istinska revolucija je individualna evolucija. “Čovjek mora uvidjeti važnost smirivanja uma koje podrazumijeva slobodu od psihološke strukture društva. Psihološka struktura društva je još uvijek animalna; […]