14. svibnja 2017.

Šandalja – ljudski tragovi stari milijun godina

Najstarija svjedočanstva o prisustvu čovjeka na tlu Istre pronađena su na području Šandalja, lokalitetu smještenom na periferiji grada Pule. Koliko je poznato, to su najstariji nalazi […]