5. listopada 2018.

Barka s posebnim moćima

Postoji jedno posebno mjesto koje često posjećujem. Do njega mi treba pet minuta od kuće. Spustim se niz ulicu, prijeđem zaobilaznicu i već sam blizu. Skrenem […]
26. kolovoza 2018.

Galebovi

Galebovi (Laridae) su porodica ptica iz reda Charadriiformes. Porodica obuhvaća u užem obimu 6 rodova i oko 55 vrsta, koje gotovo sve spadaju u rod Larus. […]