9. ožujka 2018.

Slap Sopot

Slap Sopot na Švičkom potoku pripada porječju rijeke Raše. Smjestio se usred stjenovitog krajolika u području ispod Gračišća i Pićna nadomak sela Floričići. Ono što smatramo […]
2. veljače 2017.

Gračišće i pješačka staza svetog Šimuna

Gračišće je maleno istarsko naselje urbanih obilježja koje se prvi put spominje u pisanom obliku 1199.godine. Grad je nekada davno bio opasan zidinama. U 15. stoljeću […]