11. srpnja 2019.

Hej, Slaveni

” Hej, Slaveni ” patriotska je pjesma posvećena slavenskim narodima koja je tokom 20. stoljeća korištena kao državna himna raznih zemalja. Tekst pjesme prvi je put […]