14. travnja 2017.

Lisičarka

Lisičarka (Cantharellus cibarius) jedna je od najpoznatijih gljiva u našim krajevima koja raste u crnogoričnim i bjelogoričnim šumama gdje se može naći od sredine proljeća pa sve […]
7. ožujka 2017.

Započinje sezona asparagusa

Kada kažemo da započinje sezona asparagusa mislimo na berbu divljih šparoga, iako nije jasno zbog čega je u govoru ipak pretežno nazivamo šparugom, a uporno pišemo […]