9. lipnja 2018.

Prepreke na putu

Bahato hodamo kroz ovaj naš život, mislimo i ponašamo se kao da je život samo naše pravo, pravo koje nam je dano rođenjem. Istina, isto tako […]
15. lipnja 2017.

I jež voli putovati

Noć je, malim koracima, njuškajući prelazi cestu jež, cestu koja se je ispriječila na njegovom putu, bljesak automobilskih svjetala je sve bliže i bliže, strašna buka, […]