Kako se pripremiti za planinarski izlet?

9. srpnja 2019.

Kako se pripremiti za planinarski izlet?

Pri planiranju izleta prvo odabiremo konkretne ciljeve i trasu puta. Duljina dnevne ture planira se prema mogućnostima članova grupe. Mlađi planinari lako mogu hodati 5-6 sati, […]