22. siječnja 2019.

Stari grad Veliki Kalnik

Stari grad Veliki Kalnik je kompleks utvrda nastalih od 12. stoljeća na dalje na gori Kalniku u blizini sela Kalnika. Utvrda se nalazi na uzvisini Sveta […]
21. lipnja 2017.

Ferata Koprivnički smjer na Kalniku

Koprivnički smjer je ferata ili klinčani put okarakteriziran kao vrlo zahtjevan i spada u kategoriju C/D (zahtjevno/teško). Stoga se preporučuje samo iskusnim planinarima ili u pratnji […]