Karolinska cesta

10. lipnja 2017.

Hirčeva spilja na brdu Bukovcu

Hirčeva spilja na brdu Bukovcu jedan je od dvanaest lokaliteta na Lokvarskoj stazi špilja. Nalazi se  iznad Karolinske ceste nedaleko od željezničkog tunela Sleme u Gorskom […]
26. svibnja 2017.

Fužine

Fužine se svrstavaju među najstarija turistička mjesta ovog dijela Europe. Ovo poznato turističko odredište u Gorskom kotaru s vrlo dugom tradicijom uspješno je sačuvalo do današnjih […]