2. prosinca 2018.

Crekvina u Kastvu

Legenda o crkvi u Kastvu kaže kako su u 17. stoljeću jezuiti odlučili u Kastvu sagraditi crkvu posvećenu sv. Mariji. Svi su stanovnici morali pomagati, a […]