1. ožujka 2017.

Dvigrad

Dvigrad se smjestio iznad Limske drage na 150-175 metara nadmorske visine. U ranom srednjem vijeku postojala su dva Kaštela. Parentino i  Moncastelo pod zajedničkim nazivnikom u prošlosti […]
1. veljače 2017.

Kaštel Pietrapelosa ili Kosmati Kaštel

Kaštel Pietrapelosa ili Kosmati Kaštel dojmljivo se smjestio na klisuri u gustoj vegetaciji ponad rijeke Mirne, između Livada i Buzeta. Prvi zapisi o Kaštelu datiraju iz […]
31. siječnja 2017.

Kaštel Starog Kožljaka dobro je skriven

Kaštel starog Kožljaka dobro je skriven i nije ga baš jednostavno pronaći. Na zapadnim padinama južne Učke još uvijek čvrsto stoje zidine Starog Kožljaka. Kaštel je […]