19. ožujka 2017.

Komovi

Komovi spadaju među najljepše i  najimpresivnije planine Crne Gore čiji se vrhovi uzdižu do 2500 metara nadmorske visine i kao takve predstavljaju veliki izazov za planinare. […]