20. listopada 2017.

Mali rječnik o reljefu stijene za planinare i alpiniste

Stijena – strm, kamenit dio planine, kompaktna masa predstavlja izraziti prirodni goli zid bez vegetativnog pokrova sa nagibom iznad 70 stupnjeva, koja po nagibu može biti […]
16. veljače 2017.

Fascinantni svijet špilja

Fascinantni svijet špilja nam priča priču o ljepoti, odnosno kako su nastale špilje. Naravno, nastale su poput svih drugih speleoloških objekata u vapnenačkom području  i kršu. Kraška […]