Licencirani vodiči

2. siječnja 2018.

Nova sigurnosna pravila o regulaciji penjanja na Mount Everest

Ovih dana je usvojen amandman na Pravilnik o ekspedicijama za planinarenje na Mount Everestu, čime se prenose ovlasti na Ministarstvo turizma te se osigurava pravo na […]