20. listopada 2017.

Mali rječnik o reljefu stijene za planinare i alpiniste

Stijena – strm, kamenit dio planine, kompaktna masa predstavlja izraziti prirodni goli zid bez vegetativnog pokrova sa nagibom iznad 70 stupnjeva, koja po nagibu može biti […]