Marcel Proust

12. prosinca 2018.

Građanski neposluh

„Danas se čovjek ne može povezati sa vladom, a da sebe ne obeščasti. Nije naša dužnost da spašavamo svijet od zla, ali je naša dužnost bar […]