6. ožujka 2018.

Dobrovoljna izolacija

U nekim kulturama povlačenje u apsolutnu osamu uobičajena je duhovna vježba. Tibetantski redovnici bi se doslovno dali zazidati kako bi izbjegli kontakt sa ljudima i kako […]