14. svibnja 2019.

Muflon

Muflon je vrsta divlje ovce. Smatra se da je muflon jedna od dvije vrste koje su preci moderne domaće ovce. Muflon ima crveno-smeđu dlaku s tamnim […]